Veiligheid
Vereniging De Noenes
VEILIGHEID

AED’s op De Noenes

Op De Noenes zijn twee AED’s te vinden:

Broeksteeg 10 en Blazeveldweg 10

Buurtpreventieteam

In onze buurtschap hebben we een buurtpreventieteam opgericht. Dit team bestaat uit bewoners die vrijwillig op verschillende tijden een ronde lopen in De Noenes in het kader van de veiligheid.

We kunnen altijd extra vrijwilligers gebruiken. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier.

Brandweeropstelplaatsen

Op het overzichtskaartje kunt u zien waar de brandweeropstelplaatsen en brandputten zich op De Noenes bevinden.