Agenda
Vereniging De Noenes
AGENDA

Omgevingsdialoog

Op donderdag 8 juni is de omgevingsdialoog met de bewoners van De Noenes gepland. Alle grondeigenaren hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen van Antea. In de uitnodiging stond aangegeven dat de omgevingsdialoog wordt gehouden in het oude gemeentehuis in Haaren. Let op: deze locatie is gewijzigd naar Den Domp in Haaren. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. 

Op deze avond wordt de Nota van Uitgangspunten toegelicht. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen stellen en je reactie geven. Deze reacties worden gebruikt om de Nota van Uitgangspunten verder aan te scherpen. Het is dus nog geen definitief document. Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.  

Hieronder kun je de (concept) Nota van Uitgangspunten downloaden.

Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 10 juni vindt ook de Algemene Ledenvergadering plaats. Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ook de ALV wordt gehouden in den Domp. Inloop is vanaf 19.15 uur. De avond start om 19.30 uur en we sluiten af met een borrel. We hopen jullie daar weer te zien!