De visie van het bestuur van Vereniging De Noenes is dat er op De Noenes permanente bewoning mogelijk moet zijn voor degenen die dit willen. Permanente bewoning levert een bijdrage aan de algehele verbetering van de woningen en de uitstraling en natuurkwaliteit van het gebied. Dit willen we vastleggen in goed overleg met alle belanghebbenden. U moet hierbij denken aan de gemeente, de boeren in de directe omgeving, de Provincie en de leden van Vereniging De Noenes. Het bestuur streeft naar een gedegen, duurzaam en toekomstbestendig bestemmingsplan. Een bestemmingsplan waarin de gewenste kwaliteiten worden gewaarborgd en waarin bewoners worden gemotiveerd om te blijven investeren in het gebied. Het huidige bestemmingsplan voorziet daar niet in.

De gemeente Haaren ondersteunt de visie van het bestuur. De gemeente Haaren en de vereniging hebben in een eerdere fase, gezamenlijk een voorstel ingediend bij de Provincie om permanente bewoning toe te staan. De Provincie heeft dit voorstel afgewezen. Hiervoor waren twee redenen.

  1. De belangrijkste reden was dat de woningen niet de verschijningsvorm van een woning hebben. Met andere woorden: de woningen zijn te klein om in aanmerking te komen voor permanent wonen. In het nieuwe bestemmingsplan moet een grotere maatvoering komen te staan, zodat nieuwe woningen of uitbreidingen van bestaande woningen, kunnen voldoen aan het bouwbesluit wonen. Op advies van de provincie heeft het bestuur daarom gekeken welke maatvoering passend zou zijn voor De Noenes.
  2. Daarnaast gaf de Provincie aan dat zij het belangrijk vinden om De Noenes in een groter perspectief te plaatsen. Dit houdt in dat we ook naar de directe omgeving van ons buurtschap moesten kijken. Om deze reden heeft de gemeente geïnvesteerd in het laten opstellen van een landschapsvisie. 

Achtergrond bouwmaten
Zonder aanpassing van de maatvoering is permanente bewoning volgens de provincie geen optie. Voor alle duidelijkheid, dit geldt dus alleen voor nieuwbouw of uitbreidingen op bestaande bouw. Om de kwaliteit van de woningen te kunnen verbeteren en daarmee ook duurzame en toekomstbestendige woningen te kunnen realiseren, zijn de volgende bouwmaten volgens het bestuur wenselijk:

  • Inhoud maximaal 480 m3
  • Nokhoogte maximaal 7 meter
  • Grondoppervlak maximaal 120 m2
  • Totaal te bebouwen oppervlakte max 15% van het perceel (dit is inclusief berging).

Deze bouwmaten geven bewoners voldoende vrijheid om individuele woonwensen te realiseren. Wil iemand graag een volwaardige verblijfsruimte op de eerste verdieping maken (slaapkamers met voldoende stahoogte), dan kan dat. Maar een bewoner die graag de begane grond wil uitbreiden om -met het oog op de toekomst- gelijkvloers te kunnen wonen met voldoende ruimte voor eventuele hulpmiddelen, dan is dat ook mogelijk.

Hoe nu verder
Onze strategie is om een goede relatie op te bouwen met de gemeente Oisterwijk in samenwerking met de gemeente Haaren. In deze gesprekken lichten we de stappen toe die we tot nu toe hebben genomen en de gemeenschappelijke visie van de gemeente Haaren en Vereniging De Noenes op de toekomst van ons buurtschap.