Een nieuw bestemmingsplan / omgevingsplan

De visie van het bestuur van Vereniging De Noenes is dat er op De Noenes permanente bewoning mogelijk moet zijn voor degenen die dit willen. Permanente bewoning levert een bijdrage aan de algehele verbetering van de woningen en de uitstraling en natuurkwaliteit van het gebied. Dit willen we vastleggen in goed overleg met alle belanghebbenden. U moet hierbij denken aan de gemeente, de boeren in de directe omgeving, de Provincie en de bewoners van De Noenes, zowel leden als niet-leden. Het bestuur streeft naar een gedegen, duurzaam en toekomstbestendig bestemmingsplan. Een bestemmingsplan waarin de gewenste kwaliteiten worden gewaarborgd en waarin bewoners worden gemotiveerd om te blijven investeren in het gebied. Het huidige bestemmingsplan voorziet daar niet in.

De voormalige gemeente Haaren ondersteunde de visie van het bestuur. De gemeente Haaren en de vereniging hebben in een eerdere fase, gezamenlijk een voorstel ingediend bij de Provincie om permanente bewoning toe te staan. De Provincie heeft dit voorstel destijds afgewezen. Maar sinds die tijd is er veel gebeurd. We hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in het opbouwen van een goede relatie met de gemeente Oisterwijk. We hebben veel overleg gehad met onder andere de wethouder en een aantal ambtenaren. Met resultaat. Want er ligt nu een procesplan waarin de stappen zijn benoemd die we willen zetten om te komen tot een nieuw bestemmingsplan / omgevingsplan. Als dit procesplan door de leden van Vereniging De Noenes en het college van de gemeente Oisterwijk wordt vastgesteld, kunnen we hier echt mee aan de slag. Alle belanghebbenden krijgen de kans om in dit traject mee te denken. Hierover stuurt de gemeente Oisterwijk nog een brief.

Archief