Buurtpreventieteam
Vereniging De Noenes
BUURTPREVENTIETEAM

Van lappendeken naar buurtschap

Buurtpreventie is een vorm van buurtparticipatie waarbij bewoners een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Ook op De Noenes is een buurtpreventieteam actief. Deze bestaat uit zo’n 20 vrijwilligers. De vrijwilligers lopen op wisselende tijden een ronde over De Noenes. Het buurtpreventieteam heeft een signalerende functie en spreekt bewoners aan om samen alerter te zijn op verdachte situaties. Daarnaast heeft het buurtpreventieteam aandacht voor overlast, zwerfvuil, overhangend groen en andere zaken. Regelmatig vindt overleg plaats met de wijkagent van de gemeente Haaren. 

Wil je lid worden van het buurtpreventieteam? Vul dan het contactformulier op de website in.