Vereniging De Noenes
FEESTCOMMISSIE

Van lappendeken naar buurtschap

Jaarlijkse burendag
Slider

Ieder jaar doet het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering een oproep aan de aanwezigen om zich aan te melden voor de feestcommissie van de Burendag. Dit jaar bestaat de feestcommissie uit de volgende bewoners.

Chrystel van Eck
Tineke Holm
Mike Huijsmans
Bas van Poppel
Ada Uytendael
Ronald Vermeer
Inge Vermeer-Vrieling
Rob van Zon

Met dank aan Ilja Frenken voor het verzorgen van de subsidieaanvraag. 

Voor vragen over Burendag kun je terecht bij Inge Vermeer-Vrieling via ingevrieling@denoenes.nl