Vereniging-het bestuur copy
Vereniging De Noenes
HET BESTUUR VAN VERENIGING DE NOENES

Het bestuur van Vereniging de Noenes behartigt namens de leden de belangen en initieert samen met de leden allerlei projecten en activiteiten. Dit alles om ervoor te zorgen dat Buurtschap De Noenes een duurzame, veilige en fijne buurt is en blijft.

Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Ook is er regelmatig overleg met gemeenteraadsleden, wethouders, provincie en andere belanghebbenden. Daarnaast toetst het bestuur nieuwe ideeën in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaat uit leden van Vereniging De Noenes. Heeft u interesse om deel te nemen in deze klankbordgroep? Dan kunt u zich hier vrijblijvend voor aanmelden via het contactformulier.  

Ronald Vermeer – voorzitter
Frans Gevers – penningmeester
Maino Remmers – secretaris
Ad van Laarhoven – bestuurslid
Bas van Poppel – bestuurslid
Inge Vermeer-Vrieling – bestuurslid