De Noenes-Historie
Vereniging De Noenes
DE HISTORIE

Van lappendeken naar buurtschap

Van lappendeken naar buurtschap

Wist u dat Noenes
Nieuw huis betekent?

Weinig mensen weten dat de geschiedenis van de Noenes teruggaat tot 1426. Uit historisch onderzoek is gebleken dat het woord ”Noenes” een verbastering is van ”Nieuw Huis”, het eerste woonhuis dat in deze omgeving werd gebouwd. Dat huis stond waarschijnlijk op de hoger gelegen gronden, ca honderd meter westelijk van de Noenes aan de noordrand van de Belverse akkers.

 

Dit maakt De Noenes uniek!