Landelijke ontwikkelingen recreatiewoningen

Op landelijk niveau spelen er allerlei ontwikkelingen rondom woonvergunningen voor recreatiewoningen. Nu zitten wij met de gemeente in een ander traject. Wij zijn in gesprek over een definitieve oplossing die toekomstbestendig is. Maar we houden deze ontwikkelingen wel in de gaten. En waar nodig brengen we deze ter sprake in ons overleg met de gemeente.

Reguleren permanente bewoning
Demissionair minister Ollongren heeft een AMvB aangeboden aan het parlement. Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt, zoals aanpassing van het bouwbesluit. Deze AMvB gaat over het geven van meer ruimte aan gemeenten bij het reguleren van permanente bewoning van recreatiewoningen.

Verschillende opties
Gemeenten kunnen permanente bewoning van recreatiewoningen op verschillende wijzen toestaan. Bijvoorbeeld door een bestemmingswijziging die permanente bewoning toestaat. Of door een dubbele bestemming in het bestemmingsplan op te nemen die zowel recreatie als permanente bewoning mogelijk maakt. De procedure voor het wijzigen van een bestemming neemt veel tijd in beslag. Daarom zoekt demissionair minister Ollongren naar alternatieven die snel en flexibel kunnen worden ingezet. Het is overigens goed om te weten dat een gemeente niet verplicht is om dit toe te passen.

Overdraagbare woonvergunning
Deze AMvB introduceert een soort eenmalig overdraagbare woonvergunning voor recreatiewoningen. Het lijkt op een objectgebonden gedoogregeling waarbij het woonrecht 1 keer over gaat op de rechtsopvolger van de gedoogde. Met deze regeling kan een omgevingsvergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen snel worden verleend.

Nieuwe peildatum
Voorheen gold de voorwaarde dat de aanvrager de recreatiewoning vóór 31 oktober 2003 bewoonde. In het nieuwe voorstel staat dat de recreatiewoning vóór 1 januari 2019 moet zijn gebouwd. Woningen die in 2019-2021 zijn gebouwd, blijven een recreatiebestemming houden.