Landschapsvisie
Vereniging De Noenes
LANDSCHAPSVISIE

Het huidige bestemmingsplan voor De Noenes dateert uit 1987. Het bestuur van Vereniging De Noenes is al geruime tijd in overleg met de gemeente over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Eerst met de voormalige gemeente Haaren. Inmiddels met de gemeente Oisterwijk als rechtsopvolger van de gemeente Haaren. Om die reden heeft MTD Landschapsarchitecten een landschapsvisie opgesteld waarin de wensen en behoeften van de bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden zijn ge├»nventariseerd en gedefinieerd. Deze landschapsvisie dient als onderlegger voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan.