Noenes Natuurwerk
Vereniging De Noenes
NOENES NATUURWERK

Van lappendeken naar buurtschap

Samen duurzaam

Noenes Natuurwerk organiseert elk kwartaal een activiteit waarbij gezamenlijk de schouders gezet worden onder het verbeteren van de biodiversiteit en natuurkwaliteit in het buurtschap. Het is een voortzetting van een Biodiversiteitsproject uit 2016 waarbij met ondersteuning van Het Groene Woud een educatief en actief programma is opgezet met als doel meer aandacht voor biodiversiteit te krijgen.

Veel bewoners hebben sindsdien in eigen tuin de adviezen van de uitgenodigde deskundigen toegepast en er werden insectenvriendelijke singels aangelegd. Een recente activiteit van Natuurwerk is het uitdelen van een handleiding voor nestkastjes in het hele buurtschap opgevolgd door het maken, ophangen en registreren van tientallen nestkasten voor diverse vogelsoorten.

Een mooie activiteit van de Natuurwerkgroep was het schoonmaken, repareren en weer terughangen van 50 mezenkastjes. De huisjes werden van de bomen geschroefd, schoongemaakt en weer teruggehangen. In het nest dat de uitgevlogen jongen achterlaten, zit vaak ongedierte en soms blijft er een niet uitgekomen ei of een dood jong achter. Om ervoor te zorgen dat de mezen ook in het nieuwe seizoen weer nestjes gaan bouwen, is een schoonmaakbeurt geen overbodige luxe.  Een deel van de kastjes is ook voorzien van een nieuwe voorkant omdat spechten deze soms ook willen gebruiken en de vliegopening groter maken. Tijdens het schoonmaken was duidelijk te zien dat alle nestkasten bewoond zijn geweest. Mooi om te zien hoe intensief ze worden gebruikt!