Vereniging De Noenes
NOENES NATUURWERK

Van lappendeken naar buurtschap

Samen duurzaam
Slider

Natuurwerk op De Noenes organiseert elk kwartaal een activiteit voor en door bewoners waarbij gezamenlijk de schouders gezet worden onder het verbeteren van de biodiversiteit en natuurkwaliteit in het buurtschap. Het is een voortzetting van een Biodiversiteitsproject uit 2016 waarbij met ondersteuning van Het Groene Woud een educatief en actief programma is opgezet met als doel meer aandacht voor biodiversiteit te krijgen.

Veel bewoners hebben sindsdien in eigen tuin de adviezen van de uitgenodigde deskundigen toegepast en er werden insectenvriendelijke singels aangelegd. Een recente activiteit van Natuurwerk is het uitdelen van een handleiding voor nestkastjes in het hele buurtschap opgevolgd door het maken, ophangen en registreren van tientallen nestkasten voor diverse vogelsoorten.

In november van het afgelopen jaar heeft Noenes Natuurwerk de Herfst Schoonmaakactie gehouden waarbij gedumpt tuinafval opgeruimd is uit omliggende bospercelen van Brabants Landschap zodat onze stikstoffootprint vermindert en biodiversiteit nieuwe impuls krijgt.