Onderzoek riolering De Noenes

Aansluiting op vuilwaterriool
Op De Noenes ligt onder de wegen een zogenaamd vuilwaterriool. Dit type riool is bedoeld om het afvalwater afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken af te voeren. Een aantal bewoners van De Noenes ondervindt hinder van de niet goed werkende riolering. Het terugkomen van rioolwater via het toilet of het doucheputje is een van de problemen die hierdoor ontstaan. Daarnaast komt het voor dat tijdens hevige regenval rioolputten overstromen. Dit komt naar verwachting doordat het hemelwaterafvoer van een groot aantal dak- en/of terreinverhardingen op het vuilwaterriool is aangesloten. Dit riool is niet bedoeld voor het afvoeren van regenwater.

Helvoirts Broek droogt uit
Daarnaast is het ook voor de natuur van belang dat het hemelwater in de bodem terecht komt en niet wordt afgevoerd. De natuur in het Helvoirts Broek is aan het verdrogen en het lokaal infiltreren van hemelwater in de Noenes draagt bij aan de bestrijding van deze droogte.

Onderzoek
De gemeente is in overleg met de Vereniging aan de slag gegaan met het onderzoeken en aanpakken van de problemen van de riolering. Het uiteindelijke doel hiervan is dat afvoer van hemelwater niet meer aangesloten is op het riool en dat al het hemelwater dat in de Noenes valt rechtstreeks kan infiltreren in de bodem.

Gezamenlijke aanpak
Juridisch gezien is een bewoner verplicht om zelf hemelwater te scheiden van het vuilwaterriolering, maar de gemeente wil graag eerst kijken of dit op basis van vrijwilligheid en bereidheid van bewoners opgelost kan worden . Daarom heeft de gemeente voor elk perceel ge├»nventariseerd welke dak- en terreinverhardingen wel en welke niet zijn aangesloten op het riool. Sommige bewoners wisten zelf ook niet precies op welke manier hun woning is aangesloten op het riool. 

Oplossing
Als er sprake is van een foutieve aansluiting, dan is het aan de bewoner om dit zelf op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het doorzagen van de regenpijpen of het aansluiten van de regenpijpen op een greppel. Alle bewoners zijn inmiddels bezocht en aangeschreven. Helaas heeft nog niet iedereen gehoor gegeven aan de vrijwillige oproep van de gemeente. Hier komt nog een vervolg op. 

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Janco Venderbos via 0411-627282 of j.venderbos@haaren.nl.