Onderzoek riolering De Noenes

Aansluiting op vuilwaterriool
Op De Noenes ligt onder de wegen een zogenaamd vuilwaterriool. Dit type riool is bedoeld om het afvalwater afkomstig van bijvoorbeeld toilet en keuken af te voeren. Een aantal bewoners van De Noenes ondervindt hinder van de niet goed werkende riolering. Het terugkomen van rioolwater via het toilet of het doucheputje is een van de problemen die hierdoor ontstaan. Daarnaast komt het voor dat tijdens hevige regenval rioolputten overstromen. Dit komt naar verwachting doordat het hemelwaterafvoer van een groot aantal dak- en/of terreinverhardingen op het vuilwaterriool is aangesloten. Dit riool is niet bedoeld voor het afvoeren van regenwater.

Helvoirts Broek droogt uit
Daarnaast is het ook voor de natuur van belang dat het hemelwater in de bodem terecht komt en niet wordt afgevoerd. De natuur in het Helvoirts Broek is aan het verdrogen en het lokaal infiltreren van hemelwater in de Noenes draagt bij aan de bestrijding van deze droogte.

Onderzoek
De gemeente Haaren en Vereniging de Noenes gaan in gezamenlijkheid de problemen van de riolering onderzoeken en aanpakken. Het uiteindelijke doel hiervan is dat afvoer van hemelwater niet meer aangesloten is op het riool en dat al het hemelwater dat in de Noenes valt rechtstreeks kan infiltreren in de bodem.

Gezamenlijke aanpak
Juridisch gezien is een bewoner verplicht om zelf hemelwater te scheiden van het vuilwaterriolering, maar de gemeente wil graag eerst kijken of we tot een gezamenlijke aanpak kunnen komen op basis van vrijwilligheid en bereidheid van bewoners. Daarom gaat de gemeente voor elk perceel inventariseren welke dak- en terreinverhardingen wel en welke niet zijn aangesloten op het riool. Sommige bewoners weten zelf ook niet precies op welke manier hun woning is aangesloten op het riool. Om het onderzoek uit te kunnen voeren, moet een medewerker van de gemeente of een medewerker van een bedrijf dat de gemeente tijdens het onderzoek ondersteunt, zich rondom uw woning kunnen begeven. Zij hoeven niet ín de woning te zijn. Het onderzoek zelf gebeurt waarschijnlijk met behulp van biologisch afbreekbare kleurstof of geluid. U ondervindt hier verder geen overlast van.

Wilt u meewerken aan het onderzoek?
Download dan het antwoordformulier om hiervoor toestemming te geven.

Aanpak
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kijken we wat de beste vervolgaanpak is. Als uit het onderzoek blijkt dat hemelwater afkomstig van uw perceel is aangesloten op de vuilwaterriolering dan bent u in principe aan zet om dit op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het doorzagen van de regenpijpen of het aansluiten van de regenpijpen op een greppel. Er zijn voordelen te behalen als bewoners gezamenlijk maatregelen treffen of door elkaar te helpen het hemelwater af te koppelen. De gemeente is uiteraard beschikbaar voor vragen en advies.

Meer informatie?
Als u meer informatie wilt dan kunt u contact opnemen met Janco Venderbos via 0411-627282 of j.venderbos@haaren.nl.