De Noenes & verkiezingsprogramma’s

Bij vrijwel alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma de toekomst van recreatiepartijen en/of De Noenes in het bijzonder opgenomen. Hieronder vindt u per politieke partij hun standpunten terug.

PRO
PRO wil permanente bewoning van recreatieparken, die dicht (minder dan 500 meter) tegen Natura 2000 aanliggen, verbieden en ontmoedigen. Voor recreatieparken en -gebieden zonder recreatief perspectief die niet dicht (minder dan 500 meter) tegen Natura 2000 aanliggen, kijken zij naar ontwikkelmogelijkheden die passend zijn. Hierin kan ook permanente bewoning wél mogelijk zijn

https://www.pro-oisterwijk.nl

D66
In de gemeente Oisterwijk bevinden zich 18 verschillende recreatieparken (16 in Oisterwijk, 1 in Moergestel en 1 in Haaren). Op verschillende parken wordt permanent wonen al ruim 30 jaar gedoogd. Op vier van deze parken zijn de chalets particulier eigendom, dus niet in bezit van de eigenaar van het park. De bewoners zijn geen arbeidsmigranten en zij willen er natuurinclusief wonen. D66 wil permanente bewoning voor deze specifieke parken toestaan. In plaats van een probleem, zien zij hier een oplossing, bijvoorbeeld voor starters. Er is maatwerk nodig om ervoor te zorgen dat natuurinclusief wonen betaalbaar blijft voor starters. D66 wil voorkomen dat de chalets zo duur worden dat ze niet betaalbaar blijven voor bijvoorbeeld starters. Daarom willen zij een anti- speculatiebeding en andere voorwaarden opnemen in de woonovereenkomst. Kansarme parken worden gesloopt als geen verbetering optreedt. Tot die tijd moet volgens D66 handhaving worden ingezet voor parken waarvoor geen legalisatie wordt verleend. Zij zien dat de gemeente dit momenteel niet of nauwelijks uitvoert.

https://oisterwijk.d66.nl

CDA
Volgens het CDA is er in Haaren specifiek aandacht voor de plannen voor permanente bewoning van de Noenes.

https://www.cda.nl/noord-brabant/oisterwijk

PGB
PGB is van mening dat recreatieparken zijn bedoeld voor recreatie, maar geeft aan dat je in een aantal gevallen best mag kijken naar maatwerkoplossingen die kunnen bijdragen aan het oplossen van het huisvestingsprobleem. Om die reden staat PGB open voor de plannen van de Noenes en Hermitage. 

https://partijgemeentebelangen.nl

WIJ!
WIJ! is een politieke partij die geen partijprogramma heeft, omdat plannen en beloftes volgens hen als sneeuw voor de zon verdwijnen na de verkiezingen. WIJ! heeft daarom vier Principes; “Alles is één” “Flow:het stroomt moeiteloos” “Jij staat aan het roer” “Wij! vertrouwt jou”.

https://wijoisterwijk.nl

VVD
Volgens de VVD onderescheidt De Noenes zich van andere recreatieparken, omdat het feitelijk geen recreatiepark is. De gemeente Haaren behandelt het gebied als gewone woonwijk. Bewoners betalen belastingen, er is sprake van goed onderhouden infrastructuur. De VVD Oisterwijk staat er voor open om te onderzoeken of een dubbelbestemming (bestemming wonen, bestemming recreatie) voor De Noenes haalbaar is.  

https://oisterwijk.vvd.nl

Algemeen Belang
Algemeen Belang geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat afspraken met De Noenes worden afgestemd met beleid van de gemeente Oisterwijk. AB zal er voor waken dat dit met respect voor bestaande afspraken met bewoners gebeurd. Het doel van Algemeen Belang is om een eenduidige juridische positie voor alle parken in de kernen te realiseren.

https://www.algemeen-belang-oisterwijk.nl