Projecten-zonnemaatje
Vereniging De Noenes
ZONNEMAATJE
Voor duurzame energie

Zonnemaatje

Duurzame energie en de energietransitie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die ook ons buurtschap aangaan. Begin 2018 heeft het bestuur van Vereniging De Noenes daarom het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen. De opdracht voor deze werkgroep was om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor De Noenes zijn op het gebied van zonnepanelen. En om vervolgens te kijken of er vanuit de bewoners ook belangstelling voor zou zijn. In het voorjaar van 2018 kon de werkgroep tijdens de ledenvergadering melden dat er op basis van een ledenraadpleging voldoende belangstelling was om met dit initiatief door te gaan.

Aansluiting zoeken bij een coöperatie

We wonen prachtig in het groen. Voor zonnepanelen is dat helaas een nadeel omdat veel percelen door schaduw minder geschikt of zelfs onrendabel worden. Het lag daarom voor de hand om de panelen buiten de Noenes te plaatsen, om een zo hoog mogelijk rendement uit de panelen te kunnen halen. Voor een dergelijk project moet een coöperatie opgericht worden. Die coöperatie moet veel zaken regelen en ook langlopende verplichtingen met diverse partijen aangaan. Wij hebben ervoor gekozen om niet zelf een coöperatie op te richten, maar om aansluiting te zoeken bij een al bestaande coöperatie.

Project Zonnemaatje

Duurzaam Energie Haaren (DEH) heeft samen met Energie Transitie Vught (VET) een nieuw project genaamd zonnemaatje opgestart. Binnen dit project wordt een nieuw zonnepanelenveld van 2000 panelen geïnstalleerd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Haaren. De voorintekening is afgerond. In totaal is vanuit buurtschap De Noenes belangstelling getoond voor 437 panelen; een heel mooi resultaat.

 

Zomer 2020 klaar!

In de zomer van 2020 moet alles klaar zijn. In het voorjaar wordt het RWZI-terrein klaargemaakt voor de aanleg van de zonneweide. Daarna kunnen de panelen en omvormers geplaatst worden. Als dat klaar is, kan de installatie aangesloten worden op het energienetwerk. ZonopNederland.nl gaat voor Zonnemaatje de administratie doen. Zon op Nederland is een overkoepelende organisatie die lokale initiatiefnemers ondersteunt bij het ontwikkelen en realiseren van collectieve zonneprojecten in hun buurt. Zoals het er nu naar uitziet, krijgen deelnemers begin 2020 bericht van Zon op Nederland over het definitief maken van de reservering. Op dat moment zullen zij ook om een aanbetaling vragen. Stond je op de reservelijst? Dan moet je nog even geduld hebben. Je krijgt dan later bericht of je alsnog kunt meedoen.