Projecten-zonnemaatje
Vereniging De Noenes
ZONNEMAATJE
Voor duurzame energie

Zonnemaatje

Duurzame energie en de energietransitie zijn belangrijke maatschappelijke thema’s die ook ons buurtschap aangaan. Begin 2018 heeft het bestuur van Vereniging De Noenes daarom het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen. De opdracht voor deze werkgroep was om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor De Noenes zijn op het gebied van zonnepanelen. En om vervolgens te kijken of er vanuit de bewoners ook belangstelling voor zou zijn. In het voorjaar van 2018 kon de werkgroep tijdens de ledenvergadering melden dat er op basis van een ledenraadpleging voldoende belangstelling was om met dit initiatief door te gaan.

Aansluiting zoeken bij een coöperatie

We wonen prachtig in het groen. Voor zonnepanelen is dat helaas een nadeel omdat veel percelen door schaduw minder geschikt of zelfs onrendabel worden. Het lag daarom voor de hand om de panelen buiten de Noenes te plaatsen, om een zo hoog mogelijk rendement uit de panelen te kunnen halen. Voor een dergelijk project moet een coöperatie opgericht worden. Die coöperatie moet veel zaken regelen en ook langlopende verplichtingen met diverse partijen aangaan. Wij hebben ervoor gekozen om niet zelf een coöperatie op te richten, maar om aansluiting te zoeken bij een al bestaande coöperatie.

Project Zonnemaatje

Duurzaam Energie Haaren (DEH) heeft samen met Energie Transitie Vught (VET) een nieuw project genaamd zonnemaatje opgestart. Binnen dit project is inmiddels een nieuw zonnepanelenveld geïnstalleerd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Haaren. Meer weten over dit project? Kijk dan op de website van Zonnemaatje